Překlad písně „Shatter Me“

I pirouette in the dark
I see the stars through me
Tired mechanical heart
Beats until the song disappear

Somebody shine a light
I’m frozen by the fear in me
Somebody make me feel alive
and shatter me
So cut me from the line
Dizzy, spinning endlessly
Somebody make me feel alive
And shatter me!

Shatter me!
Somebody make me feel alive
And shatter me!

If only the clockwork could speak
I wouldn’t be so alone
We’d burn every magnet and spring
And spiral into the unknown

Somebody shine a light
I’m frozen by the fear in me
Somebody make me feel alive
And shatter me
So cut me from the line
Dizzy, spinning endlessly
Somebody make me feel alive
And shatter me!

Shatter me!
Somebody make me feel alive
And shatter me!

If I break the glass, then I’ll have to fly
There’s no one to catch me if I take a dive
I’m scared of changing, the days stay the same
The world is spinning but only in vain
If I break the glass, then I’ll have to fly
There’s no one to catch me if I take a dive
I’m scared of changing, the days stay the same
The world is spinning but only in vain
(Only..)

Somebody shine a light
I’m frozen by the fear in me
Somebody make me feel alive
And shatter me
So cut me from the line
Dizzy, spinning endlessly
Somebody make me feel alive
And shatter me!

Shatter me!
Somebody make me feel alive
And shatter me!

Otáčím se v temnotách
Vidím skrze sebe hvězdy
Unavené mechanické srdce
Bije dokud píseň zní

Někdo zažehněte světlo
Jsem bezmocná strachem svým
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!
Tak mě odpojte
Závratě, nekonečné točení
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!

Roztříštěte mě!
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!

Kdyby jen mohl hodinový strojek mluvit
Nebyla bych tak sama
Měli bychom spálit každý magnet a pružinu
A spirálu do neznáma…

Někdo zažehněte světlo
Jsem bezmocná strachem svým
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!
Tak mě odpojte
Závratě, nekonečné točení
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!

Roztříštěte mě!
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!

Když rozbiju sklo, tak budu muset letět
Není nikdo kdo by mě zachránil, kdybych se topila Bojím se změny, celé dny se nic nemění
Svět se točí, ale jen marně
Když rozbiju sklo, tak budu muset letět
Není nikdo kdo by mě zachránil, kdybych se topila Bojím se změny, celé dny se nic nemění
Svět se točí, ale jen marně
(Jen…)

Někdo zažehněte světlo
Jsem bezmocná strachem svým
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!
Tak mě odpojte
Závratě, nekonečné točení
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!

Roztříštěte mě!
Někdo mě oživte
a roztříštěte mě!