Příběh Beyond the Veil

Nový videoklip Beyond the Veil je krásným důkazem toho, že se Lindsey ve své tvorbě nezastavila a má nás stále čím překvapit.

Každý, kdo viděl videoklip k Beyond the Veil si jistě všimnul celé řady symbolikých scén a výjevů. Sama Lindsey prozradila, že nové album Shatter Me bude celé velmi symbolické a vyjadřuje její vlastní životní zkušenosti a pocity.

Jak již jméno Beyond the Veil (Za závojem) napovídá, jde o zkušenost za hranicí profánního světa. „Závoj mysli“ je často používané podobenství pro naše vlastní vědomí, které nám brání uvidět sama sebe a svět takový, jaký opravdu je. Je to podobné, jako staré přísloví „Pro mnoho stromů nevidí les“.

Beyond the Veil - voda

Na počátku se Lindsey probouzí na břehu oceánu a vidí své vnitřní Já. Vnitřní dítě, které představuje božskou podstatu každého člověka.

Beyond the Veil - Les

Les představuje vědomí a voda nevědomí. To jsou prastaré archetypální symboly. Především ve starých pohádkách je les symbolem lidské mysli.

Beyond the Veil - jing-jang

V lese má Lindsey na sobě černobíle šaty, které vyjadřují dualitu duše. Láska a nenávist, radost a smutek, vnitřní boj i tanec života…

Beyond the Veil - tvář a trosky

Ponoří se do hlubin nevědomí a hledá své vnitřní Já.

Beyond the Veil - truhla

Nachází truhlici plnou pokladů své duše. Křížek představuje víru, mince duševní bohatství a šperky krásu.

Beyond the Veil - zrcadlo

Poté přichází k zrcadlu, které představuje vlastní sebepojetí. Vidí v něm své vnitřní Já, které jí ukazuje cestu.

Beyond the Veil - sochy

Prochází bránou tvořenou dvěma sochami. Jednou mužskou a jednou ženskou. To je prastarý symbol představující mužskou a ženskou stránku Stvořitele, Boha a Bohyni. Tato brána odděluje tento duální svět od světa sjednocení, světa bez protikladů. Někdy jsou tyto sochy nahrazeny dvěma sloupy (Joachym a Boaz), ale volba soch je pro tento videoklip mnohem příhodnější.

Beyond the Veil - Podání ruky

Lindsey nachází své vnitřní Já a podává mu ruku, což představuje sjednocení, smíření a přijetí.

Beyond the Veil - Cesta ke Stvořiteli

Objeví se jasné bílé světlo poznání, které otevírá bránu do vesmíru. Cesta ke Stvořiteli skrze uvědomění si vlastního místa ve stvoření.

Beyond the Veil - Obrazce v písku

Nakonec se PROBOUZÍ a v písku vidí nakreslené vesmírné motivy (planety, hvězdy, komety a galaxie). Je to připomínka toho, že vše nebyl jen sen. Obrázek nakreslený do písku také symbolizuje pomíjivost fyzického záznamu, ale věčnost obsahu, ideje, poselství…

Co si o tom myslíte Vy? 

Lindsey Stirling – Beyond the Veil