Téma měsíce, prosinec 2016 – O Come, Emmanuel

V předposledním příspěvku tématu měsíce si připomene skladbu, kde Lindsey pozvala ke spolupráci umělce Kuha’o Case.

O Come, Emmanuel

Jedná se o starý křesťanský hymnus, který pochází z 12. století a byl původně sepsán Latinsky. Autor textu a hudby není znám. Hudba a text vznikaly odděleně. Ačkoliv je vznik textu spojován s 12. stoletím, jeho první doložený latinský text pochází z Německa z roku 1710. Hudba má svůj původ v 15. století ve Francii.

Skladba byla zveřejněna 4.12.2013 a k dnešnímu dni má necelých 5 miliónů zhlédnutí. Lindsey zde vůbec poprvé v rámci vánočních skladeb nevystupuje sama, ale na skladbě se s ní podílí a spolupracuje začínající umělec Kuha’o Case, který Lindsey doprovází na klavír. Tento dnes již 20 letý klavírista je hudební zázrak a samouk. Kuha’o je od narození zcela slepý. Jeho obrovské nadání spočívá v neuvěřitelném hudebním sluchu. Stačí mu jednou nebo dvakrát vyslechnout hudební skladbu a ihned ji dokáže ztvárnit na piáno. Miluje sdílet svou hudbu s lidmi a prostřednictvím ní ostatní inspirovat k pozitivnímu pohledu na život.

Samotná skladba je výjimečná i v tom, že přináší samotné Vánoční poselství i v textové podobě, které můžeme v průběhu skladby sledovat. Vypráví nám výše zmíněný příběh o nevidomém umělci a prostřednictvím textů za doprovodu dojemných tónů jsme inspirování k následování svých snů napříč všem protivenstvím, které nás v životě mohou potkat. Nabádá nás věřit v sama sebe a dávat z nás to nejlepší, stejně jako nám to nejlepší dává Ježíš Kristus. Hudbu opět doplnila Lindsey svými vokály.

A nám nezbývá nic jiného než si danou skladbu poslechnout.